Redakcja i korekta tekstów, formatowanie

Zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem tekstu do publikacji,  w tym redakcją i korektą tekstów. Specjalizujemy się w tekstach naukowych, wspieramy zarówno duże wydawnictwa, jak i klientów indywidualnych, w tym autorów prac naukowych (magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych).