Projekty graficzne i skład, łamanie tekstu

Projektujemy szatę graficzną publikacji, uwzględniając preferencje zleceniodawcy w zakresie kolorystyki, formatu, czcionki itp. Kierujemy się zasadą, że każdy projekt musi mieć swój unikalny charakter. Dokonujemy składu i łamania tekstu.  Makieta publikacji jest perfekcyjnie dostosowana do wymogów drukarni.