Redakcja a korekta – czym się różnią?

Redakcja a korekta – czym się różnią?

W powszechnym odbiorze terminy redakcja i korekta bywają stosowane wymiennie, tymczasem zakres obu pojęć się różni, a więc różni się także zakres prac dokonywanych na tekście. Redakcja, ogólnie mówiąc, obejmuje opracowanie tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym. Celem redagowania tekstu jest przygotowanie go w taki sposób, by był on czytelny i atrakcyjny dla odbiorcy i […]

Łamanie i skład tekstu – co to takiego?

Łamanie i skład tekstu – co to takiego?

Łamanie i skład tekstu to etapy pracy nad publikacją, które następują po redakcji tekstu, a przed jego korektą. Łamanie tekstu (czasami określane jako wlewanie tekstu) oznacza, że umieszcza się go w kolumnach na stronach publikacji. Skład natomiast obejmuje działania, takie jak: dobór czcionki i jej wielkości, dostosowanie odpowiednich interlinii, dobór żywej paginy, marginesów, opracowanie wyglądu tabel i […]

Arkusz wydawniczy – jak go obliczyć?

Arkusz wydawniczy – jak go obliczyć?

Arkusz wydawniczy stanowi jednostkę obliczeniowa umożliwiającą określenie objętości zawartości treściowej (tekstowej i graficznej) publikacji. Jednostka ta jest podstawą obliczania kosztu opracowania publikacji. W skład arkusza wydawniczego wchodzi tekst napisany przez autora (określany jako arkusz autorski) oraz wszelkie pozostałe teksty umieszczone w publikacji, w tym teksty dodane przez redakcje/wydawcę

Co to jest ISBN i czy każda publikacja go potrzebuje?

Co to jest ISBN i czy każda publikacja go potrzebuje?

ISBN (International Standard Book Number) jest to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki, który służy do identyfikacji wydawcy i wydawanych przez publikacji. Jest to inukalny numer przypisany do konkretnego tytułu wydawniczego. Od 2007 r. ISBN składa się z 13 cyfr. Numer ISBN powinien być wydrukowany na odwrocie strony tytułowej i na 4 stronie okładki, na okładce zazwyczaj […]