Przygotowanie publikacji do druku, folder, album

Osoby, które nie miały wcześniej styczności z opracowywaniem publikacji, często pytają o to, jak wygląda proces przygotowania materiałów do druku. Poniżej w skrótowej formie przedstawiamy, na czym polegają poszczególne etapy prac grafika nad przykładową książką.

Okładka

Projekt okładki nie musi być tworzony na początku prac nad publikacją, choć często tak się dzieje. Należy mieć na uwadze, że na okładce powinny być zastosowane motywy graficzne i czcionki nawiązujące do makiety składu, więc zdarza się zarówno okładka, jak i makieta, powstają w tym samym czasie.

Makieta

Makieta, czyli propozycja wyglądu publikacji – na samym początku prac dobieramy format, np. A4, B5 itp. Kolejnym krokiem jest przygotowanie propozycji składu. Oznacza to zaprojektowanie wyglądu stron wewnętrznych książki, stylu tabeli, ilustracji i opisów do nich. Makieta to kluczowy element przy tworzeniu każdej publikacji, warto więc poświęcić jej więcej czasu. O możliwych błędach, jakie mogą się pojawić podczas pracy nad nią, przeczytasz TUTAJ.

Skład tekstu i ilustracji

Mając gotową makietę, można przystąpić do składu publikacji, czyli „wlewania” tekstu w przygotowane szablony stron oraz tworzenia tabel i rysowania ilustracji. Teks jest już wówczas po redakcji dokonanej przez redaktora, a jeszcze przed korektą (o różnicach między redakcją a korektą przeczytasz TUTAJ). Czas składu zależy wprost od objętości tekstu (jego miarą jest arkusz wydawniczy) oraz liczby dodatkowych elementów graficznych.

W trakcie tego etapu może być konieczna modyfikacja makiety, jeśli wynika z konieczności zmian nieuwzględnionych wcześniej (patrz wyżej).

Spis treści, tabel, ilustracji

Spis treści publikacji tworzy się po zakończeniu składu. W ten sposób mamy pewność, że będzie on aktualny. To samo dotyczy spisu tabel i ilustracji, jeżeli zasadne jest zamieszczenie ich w publikacji.

Poprawki korektorskie

Jednym z ostatnich etapów prac, po złożeniu publikacji, jest przekazanie jej w formie pliku .pdf do korekty językowej. Po dokonaniu poprawek korektorskich należy je nanieść i dokładnie sprawdzić poprawność składu. O różnicach między redakcją a korektą tekstu pisaliśmy TUTAJ.

Akceptacja autorska

Na tym etapie Autor publikacji ma możliwość wprowadzenia drobnych poprawek do treści, ilustracji itp. Warto pamiętać, że znaczne modyfikacje na tym etapie generują dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie.

Materiały do druku

Po wprowadzeniu korekty i zaakceptowaniu przez autora publikacji dokonuje się ostatniego przejrzenia makiety, po czym przygotowuje się pliki na podstawie których drukarnia będzie mogła rozpocząć druk.