Arkusz wydawniczy, skład tekstu, redakcja

Arkusz wydawniczy stanowi jednostkę obliczeniową umożliwiającą określenie objętości zawartości treściowej (tekstowej i graficznej) publikacji. Jednostka ta jest podstawą obliczania kosztu opracowania publikacji.

W skład arkusza wydawniczego wchodzi tekst napisany przez autora (określany jako arkusz autorski) oraz wszelkie pozostałe teksty umieszczone w publikacji, w tym teksty dodane przez redakcje/wydawcę (spisy treści, paginy, wykazy rycin i tabel, strony tytułowe).

Arkusz wydawniczy obejmuje:

  • 40 000 znaków (ze spacjami) – tekstu pisanego prozą;
  • 700 linijek – poezji;
  • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków);
  • 3000 cm² powierzchni ilustracji (rycin, wzorów matematycznych, diagramów).

Najprostszym sposobem obliczenia liczby arkuszy wydawniczych jest zastosowanie następującego wzoru:

ARKUSZ WYDAWNICZY = całkowita liczba znaków ze spacjami / 40 000

Jeśli w publikacji znajdują się ilustracje, wykresy czy tabele do liczby znaków typograficznych należy dodać również ich powierzchnię.