Pisanie tekstów, redakcja, SEO

W powszechnym odbiorze terminy redakcja i korekta bywają stosowane wymiennie, tymczasem zakres obu pojęć się różni, a więc różni się także zakres prac dokonywanych na tekście.

Redakcja, ogólnie mówiąc, obejmuje opracowanie tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym. Celem redagowania tekstu jest przygotowanie go w taki sposób, by był on czytelny i atrakcyjny dla odbiorcy i jednocześnie realizował intencje nadawcy. Redakcja obejmuje więc prace w obrębie stylistyki tekstu, jego logiki, spójności czy kompozycji. Na etapie redakcji możliwe jest także wychwycenie przez redaktora błędów merytorycznych. Redaktorzy często podczas pracy nad tekstem korzystają z wielu źródeł, zwracają uwagę autorów na miejsca budzące ich wątpliwości, proponują rozwiązania lub wypracowują je razem z autorami. Redakcja obejmuje wszechstronne opracowanie tekstu, jest więc bardziej czasochłonna niż korekta i wymaga od osoby jej dokonującej większego doświadczenia.

Korekta to ostatni etap prac redaktorskich. Zakres prac jest znacznie mniejszy niż w przypadku redakcji. Podczas korekty nie ingeruje się już w zasadniczą stylistykę tekstu, nie wprowadza się poprawek dotyczących kompozycji pracy, ani nie śledzi błędów logicznych. Koryguje się natomiast błędy interpunkcyjne, literówki, czy wszelkie błędy gramatyczne (w tym błędy składni). Korektę wykonuje się zazwyczaj po złożeniu tekstu. Na tym etapie wprowadza się również poprawki autorskie dotyczące tekstu (ale nie składu). W przypadku gdy zmian autorskich jest bardzo dużo, warto przeprowadzić korektę ponownie, by wyeliminować błędy, które mogą się pojawić na etapie nanoszenia poprawek. Na etapie korekty dokonuje się również oceny technicznej składu – sprawdza się jego poprawność i zgodność z tekstem przekazanym do złożenia oraz dokonuje wszelkich ujednoliceń.