Książka, publikacja, czasopismo - druk

Prowadziliśmy proces wydawniczy kilkunastu czasopism dla różnych Klientów.

Nasze działania w przypadku świadczenia usług wydawniczych związanych z prowadzeniem czasopism obejmują m.in: projekt okładki, szablonu składu, dedykowanej strony www, nadzór nad wpływem prac autorskich, redakcję tekstu, redakcję merytoryczną, pisanie tekstów na zamówienie, łamanie i skład, korektę, korektę techniczną, autoryzację prac i kontakt z Redaktorem Naczelnym czasopisma. Przygotowujemy makietę do druku (pliki do druku) i na życzenie Klienta nadzorujemy także proces samego druku i wysyłkę.

Poniżej wybrane tytuły: