Redakcja, korekta, skład i łamanie

Wsparliśmy w rozwoju kilkudziesięciu Autorów doktoratów, prac magisterskich i innych tekstów naukowych.

Przeprowadzamy redakcję, korektę oraz korektę techniczną zleconych nam tekstów. Dokonujemy oczyszczania tekstu ze zbędnych znaków (spacji, enterów), ujednolicamy bibliografię i przypisy zgodnie z zaleceniami i wytycznymi edytorskimi. Na życzenie Klienta wprowadzamy do publikacji elementy składu: ujednolicamy formatowanie w nagłówkach tabel i rycin, tytułach i śródtytułach, tworzymy wykazy skrótów, tabel, ilustracji. W razie potrzeb tworzymy ryciny na podstawie przekazanych nam danych. Pracę przygotowujemy w sposób kompleksowy tak, by była gotowa do wydruku.