Najczęstsze błędy w projektach graficznych – makieta

Najczęstsze błędy w projektach graficznych – makieta

Prawidłowe przygotowanie projektu makiety jest pierwszym i podstawowym elementem opracowania publikacji. Warto poświęcić temu etapowi odpowiednią ilość czasu, aby: publikacja wyglądała estetycznie; uniknąć czasochłonnych błędów, które będzie trzeba poprawić na późniejszym etapie; uniknąć kosztownych pomyłek, które mogą wiązać się z powtórnym wydrukiem publikacji. Poniżej opisaliśmy kilka najczęstszych błędów makiety pojawiających się w trakcie opracowywania publikacji. […]

Tekst autorski a skład publikacji – redaktor i grafik odpowiadają na najczęstsze pytania

Tekst autorski a skład publikacji – redaktor i grafik odpowiadają na najczęstsze pytania

Autorzy przygotowujący się do wydania książki niejednokrotnie zastanawiają się, w jakiej formie przekazać manuskrypt wydawnictwu czy innemu podmiotowi zajmującemu się opracowaniem edytorskim (redakcja, korekta) i graficznym (projekt szablonu, łamanie tekstu i skład). Najczęściej padające pytania to: