ISBN, książka, broszura, album, skład, redakcja

ISBN (International Standard Book Number) jest to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki, który służy do identyfikacji wydawcy i wydawanych przez publikacji. Jest to unikalny numer przypisany do konkretnego tytułu wydawniczego. Od 2007 r. ISBN składa się z 13 cyfr. Numer ISBN powinien być wydrukowany na odwrocie strony tytułowej i na 4 stronie okładki, na okładce zazwyczaj występuje w postaci kodu kreskowego.

Numer ISBN nadaje się publikacjom zwartym, w tym:

  • książkom i broszurom – zarówno w formie drukowanej, jak i formie cyfrowej;
  • publikacjom elektronicznym zarówno na nośnikach fizycznych (płyty CD), jak i umieszczanym w Internecie;
  • filmom edukacyjnym i instruktażowym
  • mapom
  • oprogramowaniu edukacyjnemu lub instruktażowemu,
  • publikacjom multimedialnym (jeśli podstawowym ich składnikiem jest tekst)

Numeru ISBN nie nadaje się m.in.:

  • zasobom ciągłym – czasopismom, gazetom, publikacjom ukazującym się cyklicznie;
  • drukom ulotnym – materiałom reklamowym, katalogom handlowym itp.;
  • drukom i folderom artystycznym nieposiadającym strony tytułowej i tekstu;
  • oprogramowaniu innemu niż edukacyjne lub instruktażowe.

W przypadku dodruku publikacji posiadającej już numer ISBN pozostaje on bez zmian (nie nadaje się nowego). O dodruku można mówić gdy w nowym nakładzie publikacji nie dokonano żadnych zmian w treści ani w kompozycji.

Inną sytuacją jest wznowienie. Mówi się o nim wówczas, gdy jakakolwiek część publikacji uległa zmianie. Publikacja różniąca się od wydań poprzednich zmianami wprowadzonymi w treści będzie określana mianem “wydanie przejrzane”, pozycja różniąca się pod względem kompozycji będzie stanowiła zaś nowe wydanie. W obu tych sytuacjach nadaje się nowy numer ISBN.