Grafika, projekt, szablon, broszura, folder, album

Praca nad makietą, czyli propozycją wyglądu publikacji, jest jednym z najważniejszych etapów przygotowania publikacji do druku. Warto więc już na etapie tworzenia publikacji mieć koncept, jak ma ona finalnie wyglądać.

Format

Zaczynamy od doboru formatu – np. A4, B5 itp. Należy pamiętać o tym, że wybór niestandardowego formatu, np. kwadrat o boku 18 cm, powoduje wzrost jednostkowych kosztów druku. Mówiąc w uproszczeniu, w drukarni „rozkłada się” strony książki na arkusze papieru o wymiarach A1, A0 itp. Niestandardowy format publikacji może skutkować koniecznością dodatkowej pracy (cięcia) i powstaniem dużego odrzutu papieru, za który zlecający i tak musi zapłacić.

Wygląd poszczególnych stron

Kolejnym krokiem jest przygotowanie propozycji składu. Oznacza to zaprojektowanie wyglądu stron wewnętrznych książki, takich jak:

  • stron redakcyjnych,
  • spisu treści,
  • stron tytułowych (pierwsze strony rozdziałów),
  • stron standardowych (środkowych) z tekstem.

Dodatkowo, jeżeli w książce znajdują się takie elementy graficzne, jak tabele i ilustracje, należy opracować szablon ich wyglądu i rozmieszczenia, np. ułożenie ilustracji z podpisem na stronach książki. O składzie publikacji dowiesz się więcej TUTAJ, a o przygotowaniu materiałów do druku – TUTAJ.

Dobór czcionek

Opracowanie makiety wymaga doboru odpowiednich czcionek, przy czym można – i warto! – łączyć różne rodzaje fontów, np. szeryfowe (np. Times New Roman) dla tekstu zasadniczego, bezszeryfowe (np. Calibri, Arial) dla nagłówków. Wymienione czcionki to tylko przykłady ilustrujące ich krój, w profesjonalnie składanych publikacjach używa się zwykle fontów „drukarskich”.

Należy przewidzieć odpowiednią wielkość tytułów rozdziałów i nagłówków w tekście. Jeżeli tytuły są długie, dobiera się odpowiednią wielkość czcionki dla najdłuższego z nich. Jeżeli nie zrobimy tego na początku pracy, może okazać się, że będziemy musieli poprawiać makietę złożonej już w większości publikacji, ponieważ tytuł ostatniego rozdziału zajmuje zbyt dużo miejsca!

Makieta a okładka

Zasadą dobrego warsztatu grafika jest, aby makieta publikacji nawiązywała do okładki w kontekście zastosowanych krojów czcionek, kolorystyki i innych elementów graficznych. W beletrystyce nie ma takich ograniczeń, ponieważ zawartość książki to zwykle lity tekst bez ilustracji i nagłówków, choć i tu zastosowane czcionki na okładce i w środkach powinny ze sobą korespondować. Inaczej rzecz się miewa w publikacjach naukowych – tu spójność okładki z projektem środków książki jest niezwykle istotna, ważne są nie tylko spójność czcionek, ale także zastosowana kolorystyka czy elementy grafiki.

***

Od umiejętności grafika zależy, czy makieta będzie wyglądała estetycznie i czy będzie czytelna. To kluczowy element przy tworzeniu każdej publikacji, warto jej więc poświęcić odrobinę czasu.