Praca doktorska – kiedy zlecić redakcję lub korektę tekstu?

Praca doktorska – kiedy zlecić redakcję lub korektę tekstu?

Droga do uzyskania tytułu doktora bywa długa i wyboista, a wieńczy ją obrona oryginalnej dysertacji. Zanim jednak przyszły doktor stanie przed komisją, musi napisać rozprawę doktorską. Zwykle powstaje ona przez wiele miesięcy, ze znaczącym przyspieszeniem prac na ostatnim etapie. Powszechną praktyką jest poszukiwanie redaktora, który podjąłby się redakcji i korekty tekstu, gdy praca jest już […]

Najczęstsze błędy w projektach graficznych – makieta

Najczęstsze błędy w projektach graficznych – makieta

Prawidłowe przygotowanie projektu makiety jest pierwszym i podstawowym elementem opracowania publikacji. Warto poświęcić temu etapowi odpowiednią ilość czasu, aby: publikacja wyglądała estetycznie; uniknąć czasochłonnych błędów, które będzie trzeba poprawić na późniejszym etapie; uniknąć kosztownych pomyłek, które mogą wiązać się z powtórnym wydrukiem publikacji. Poniżej opisaliśmy kilka najczęstszych błędów makiety pojawiających się w trakcie opracowywania publikacji. […]

Tekst autorski a skład publikacji – redaktor i grafik odpowiadają na najczęstsze pytania

Tekst autorski a skład publikacji – redaktor i grafik odpowiadają na najczęstsze pytania

Autorzy przygotowujący się do wydania książki niejednokrotnie zastanawiają się, w jakiej formie przekazać manuskrypt wydawnictwu czy innemu podmiotowi zajmującemu się opracowaniem edytorskim (redakcja, korekta) i graficznym (projekt szablonu, łamanie tekstu i skład). Najczęściej padające pytania to: