Redakcja a korekta – czym się różnią?

Redakcja a korekta – czym się różnią?

W powszechnym odbiorze terminy redakcja i korekta bywają stosowane wymiennie, tymczasem zakres obu pojęć się różni, a więc różni się także zakres prac dokonywanych na tekście. Redakcja, ogólnie mówiąc, obejmuje opracowanie tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym. Celem redagowania tekstu jest przygotowanie go w taki sposób, by był on czytelny i atrakcyjny dla odbiorcy i […]