Książka, publikacja, czasopismo - wydawanie

Kompleksowo przygotowaliśmy do druku ponad 300 tytułów: książek, albumów, serii wydawniczych.

Nasze działania w przypadku usługi wydawniczej dotyczącej prowadzenia publikacji zwartych, w tym książek, albumów, słowników, obejmują m.in: projekt okładki i szablonu składu, redakcję tekstu, łamanie i skład, korektę, korektę techniczną, pozyskanie akceptacji autorskiej. Przygotowujemy makietę do druku i na życzenie Klienta nadzorujemy także proces druku i wysyłkę.

Poniżej wybrane pozycje: